Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Nieuwe techniek op Farmaceutisch Laboratorium

20-11-2012

Nieuws vanuit het laboratorium ZANOB  

Op het laboratorium van de ZANOB analyseren de analisten dagelijks bloed- en urinemonsters op de aanwezigheid van geneesmiddelen en/of drugs. Dit wordt gedaan om bij patiënten vast te stellen of de farmacotherapie die zij krijgen adequaat is of om te beoordelen of we te maken hebben met een intoxicatie. Samen met de arts kunnen we zo een gericht beleid bepalen over de behandeling.  

Al lange tijd worden deze bloedspiegelbepalingen en tox-screeningen uitgevoerd in ons laboratorium op basis van een HPLC techniek Met deze techniek worden de stoffen (= geneesmiddelen) die in het bloed van de patiënt aanwezig zijn gescheiden en vervolgens gedetecteerd met behulp van de tijd waarna ze zichtbaar zijn in het spectrum van de stof. Ondertussen hebben de ontwikkelingen in bepalingstechnieken niet stilgestaan en wordt op steeds meer plekken overgegaan op een bepalingstechniek die gebruik maakt van massaspectrometrie. Deze techniek maakt het mogelijk nog specifieker te analyseren.  

Dit jaar kreeg de ZANOB de unieke kans om middels een uitleenovereenkomst met de firma Shimadzu ervaring op te doen met deze nieuwe analysetechniek. Inmiddels draait de UPLC/MS een paar maanden op ons lab en wordt er met veel enthousiasme ervaring opgedaan met deze techniek. De eerste resultaten, waarbij we de huidige methode vergelijken met deze nieuwe techniek zien er veelbelovend uit. We zien bijvoorbeeld dat we veel lagere waarden in het bloed van de patiënt kunnen meten. Deze nieuwe techniek kan de basis zijn voor verdere aanscherping en verbetering van de kwaliteit van de door ons geleverde diensten.   De komende tijd zal een business case opgesteld worden om zo alle mogelijkheden van deze nieuwe analysetechniek op een rij te zetten.   Natuurlijk houden we jullie op de hoogte, maar mocht je nieuwsgierig zijn naar dit nieuwe apparaat. Kom dan gerust een kijkje nemen op het laboratorium!    

Christ Pijnenburg/Annemieke van den Tweel/ Sander Rijnders                                                                                             


<< 1 >> 

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures