Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Project Clinical Rules

12-10-2012

Project Pharmaps: het toepassen van clinical rules  

Middels het project Pharmaps wil, ZANOB een verbetering van de efficiency en de kwaliteit van de medicatiebewaking bereiken.   Centrasys/ EVS genereert op dit moment ongeveer 1000 medicatiebewakingsignalen per dag (Bernhoven: 400 en JBZ: 600).
Uit onderzoek van Willemijn Eppenga is gebleken dat slechts 5% van deze signalen relevant is. We willen deze bewaking dus graag doelgerichter uitvoeren zodat alleen de relevante meldingen worden getoond.  

Door het toepassen van 'clinical rules' is het mogelijk de medicatiebewaking effectiever uit te voeren. Clinical rules gaan een stap verder dan de huidige generatie geautomatiseerde medicatiebewaking. Bij deze methodiek worden alle beschikbare gegevens betrokken, dus niet alleen medicatiegegevens maar bijvoorbeeld ook de laboratoriumgegevens, alvorens een bewakingssignaal wordt gegeven. Daarnaast kan naast een signaal ook een behandeladvies worden gegeven.

Door het gebruik van 'clinical rules' zijn we dus veel beter in staat relevante signalen te genereren dan met de klassieke medicatiebewaking. Een signaal wordt bijvoorbeeld alleen getoond als er daadwerkelijk sprake is van een afwijkende nierfunctie en er ook een geneesmiddel is voorgeschreven waarvan de dosering aangepast dient te worden (op basis van deze (afwijkende) nierfunctie).   Pharmaps 'medicatiebewaking plus' is een computerapplicatie die is ontwikkeld door ZANOB en Pharmaps B.V.

Binnen Pharmaps zijn op dit moment de clinical rules met betrekking tot de nierfunctie doorontwikkeld en daarmee implementeerbaar in de praktijk.  
Als eerste stap in het project wordt de clinical rule nierfunctie van Pharmaps geïmplementeerd en de signalering in Centrasys/ EVS uitgezet. Op dit moment wordt medicatiebewaking t.b.v. nierfunctie in Centrasys alleen uitgevoerd bij patiënten > 70 jaar. Wanneer we de clinical rule gaan toepassen, zal signalering in het vervolg voor alle patiënten plaatsvinden. We hopen en verwachten hiermee per 1 januari 2013 te kunnen starten.

Om te kunnen werken met clinical rules is afstemming met de klinisch chemische laboratoria van JBZ en Bernhoven nodig. Immers zij beschikken over de laboratoriumgegevens. Dat daarbij afstemming met ICT JBZ en ICT Bernhoven nodig is, spreekt voor zich. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

In een vervolgproject zal de implementatie van andere clinical rules plaats vinden. Zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een protonpompremmer bij gevaar voor maagbloedingen of het ontbreken van een laxans bij het voorschrijven van opiaten.       Meer informatie over Pharmaps en de samenwerking met ZANOB vind je via deze link:


10 oktober, Audrey Blenke/ Jeroen Derijks    ziekenhuisapothekers    


Er staan nog geen foto's in het systeem!

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures