Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Project medicatieoverdracht in JBZ gestart

4-10-2012

Om medicatiefouten terug te dringen, moet bij alle patiënten in Nederland medicatieverificatie plaatsvinden bij opname in en ontslag uit een ziekenhuis. Deze check op daadwerkelijk medicijngebruik vindt plaats in een gesprek met de patiënt. Om deze check mogelijk te maken, wordt aan patiënten verzocht hun AMO (medicatieoverzicht) mee te nemen. Dat geldt bij opname en elk bezoek aan het ziekenhuis en polikliniek. Ook voor het JBZ betekent de check op medicatie een verandering in werkwijze. Om deze redenen is het project medicatieoverdracht gestart.

Het AMO (Actueel Medicatie Overzicht) is een overzicht waarop staat welke medicijnen de patiënt gebruikt. Patiënten kunnen het AMO aanvragen bij hun apotheek.     

Project Medicatieoverdracht
Het project medicatieoverdracht bestaat uit twee fasen. De eerste fase van het project in inmiddels gestart op de klinische afdelingen Longgeneeskunde, Geriatrie, Urologie en Nefrologie/Interne geneeskunde. Medio november sluit Chirurgie hierbij aan. In december volgt de Spoedeisende Hulp (SEH). Vanaf januari 2013 volgen alle overige afdelingen (tweede fase). Met de betrokken afdelingen wordt de medicatieoverdracht minimaal één maand voor de invoering verder toegelicht en worden er concrete afspraken gemaakt. Bij het project werkt het JBZ samen met huisartsen, ZANOB, openbare apotheken en ziekenhuis Bernhoven. Posters en flyers vestigen de aandacht op het meebrengen van de AMO. Er lopen meerdere projecten op het gebied van medicatieveiligheid en -overdracht in het JBZ. Over deze projecten volgt de komende periode meer informatie.  

Medicatiefouten terugdringen
Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, gebruiken in veel gevallen al medicatie. Regelmatig is niet duidelijk welke middelen dat zijn, in welke dosering en welke eventuele bijwerkingen en gebruiksproblemen de patiënt ervaart. Bij meer dan 50% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, treden overdracht- of overschrijffouten op. Medicatieverificatie kan dit risico met 50% reduceren [bron: VMS zorg.nl]. Studies laten zien dat het verbeteren van de medicatieoverdracht bij opname en ontslag vanuit het ziekenhuis leidt tot minder medicatiefouten en bijwerkingen.

Werkwijze medicatieoverdracht
Medicatieoverdracht vindt zowel hij opname als bij ontslag van een patiënt plaats.  
Bij opname
Bij opname zijn er twee categorieën patiënten: risicovol en niet risicovol. Patiënten van 70 jaar of ouder vormen de groep risicopatiënten. De werkwijze is bij deze groep als volgt. Apothekersassistenten op de afdelingen gaan na wat zijn of haar huidige medicijngebruik is. Dat gebeurt in een medicatieopnamegesprek met behulp van het door de patiënt meegebrachte AMO (of de OZIS-lijst (= afleverhistorie-lijst van de eerstelijnsapotheek). Dit overzicht wordt vervolgens met de arts besproken en door de arts ingevoerd in het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). Bij niet-risicopatiënten verifieert de arts (eventueel ondersteund door verpleging) de medicatie bij opname aan de hand van het AMO (of de OZIS-lijst).        
Bij ontslag
Bij ontslag wordt een nieuw AMO opgesteld. De arts bereidt dit voor. De apothekersassistent verifieert eventuele omzettingen naar thuismedicatie en voert een medicatieontslaggesprek met de ‘risicopatiënt’. Hierin wordt de patiënt geïnformeerd en kan hij/zij vragen stellen. Dit AMO(+ recept) wordt door de apotheek gefaxt naar de leverende eerstelijnsapotheek. Niet-risicopatiënten krijgen het AMO bij ontslag zelf mee om af te geven bij hun apotheek. Een patiënt kan na zijn ontslag zijn medicatie ook bij de Jeroen Bosch Apotheek ophalen. De verwachting is dat door deze werkwijze het aantal medicatiefouten binnen de zorgketen (eerstelijn --> tweedelijn--> eerstelijn) wordt teruggedrongen.      

Voor meer informatie:  Ilse van Engelshoven, projectleider Medicatieoverdracht Zanob-JBZ tst. 2564, i.v.engelshoven@jbz.nl              


Er staan nog geen foto's in het systeem!

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures