Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Project medicatie-overdracht

10-6-2012

Project medicatieoverdracht in ziekenhuis Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis opgestart.  

Binnen ZANOB is een projectgroep gestart die de implementatie van het VMS thema ‘medicatieverificatie bij opname en ontslag’ én de richtlijn ‘medicatieoverdracht’ in beide ziekenhuizen moet gaan verzorgen. In de projectgroep zijn naast ZANOB-medewerkers ook medewerkers van beide instellingen vertegenwoordigd. Ook participeren openbare apothekers uit de regio in het project.

Onder deze projectgroep functioneren twee werkgroepen: één in ziekenhuis Benhoven en één in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze werkgroepen begeleiden de praktische uitrol in beide huizen. 

In ziekenhuis Bernhoven is een half jaar geleden gestart met het voeren van opnamegesprekken op de Spoedeisende Hulp afdeling (SEH). Een apothekersassistente vraagt van de opgenomen patiënt de thuismedicatie op en vraagt de patiënt, wat hij/zij op dat moment daadwerkelijk gebruikt. De arts kan vervolgens de juiste medicatie invoeren in het Electronisch VoorschrijfSysteem (EVS). Nadat de medicatieoverdracht voor de spoedopnames is geïmplementeerd, wordt gestart met de medicatieverificatie bij de geplande opnames. Daarna zullen ook ontslaggesprekken worden gevoerd, zodat de overdracht naar de eerste lijn (openbare apotheker en huisarts) ook goed verloopt.  
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt al sinds een aantal jaren op de chirurgieafdeling medicatieverificatie bij opname- en ontslag gedaan door apothekersassistenten. Bij de (her/door)start van het project wordt in de werkwijze een aantal zaken aangepast. Tijdens een pilot wordt deze nieuwe werkwijze in september op een drietal afdelingen uitgeprobeerd en wordt meteen onderzocht, welke categorie patiënten tot de risicogroepen behoren. Uiteindelijk zal een apothekersassistente de medicatieverificatie met de risicopatiënten uitvoeren; de verpleegkundige kan dit met de niet-risicopatiënten doen. Na de pilot zal medicatieverificatie volgens de nieuwe werkwijze in het hele JBZ worden geïmplementeerd.


Er staan nog geen foto's in het systeem!

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures