Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

ZANOB apotheek behaalt kwaliteitsnorm

5-2-2012

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vastgesteld dat ZANOB apotheek JeroenBosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch aantoonbaar aan de GMP-z norm voldoet. GMP-z staat voor Goede manieren van produceren in ziekenhuizen. De behaalde norm garandeert datde apotheek voldoet aan de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen voor de productie van geneesmiddelen. Het behalen van de norm is na het opheffen van het verscherpt toezichtdeze zomer, een tweede belangrijke mijlpaal in korte tijd. De inspectie voor deVolksgezondheid (IGZ) is van mening dat ZANOB een lange weg in korte tijd heeft afgelegden een geweldige prestatie heeft geleverd.

Gevestigd apotheker Marco Prins over het behalen van de norm: ‘De IGZ heeft de onderdelen van individuele bereidingen (cytostatica, radiofarmaca, medische gassen endialysewater) en het laboratorium voor kwaliteitscontroles beoordeeld. Het halen van denorm betekent dat ZANOB kan doorgaan met het produceren van geneesmiddelen van hogekwaliteit en deze mag blijven leveren aan patiënten binnen de aangesloten instellingen. We hebben met z’n allen hard gewerkt om uit het dal te klimmen waarin de organisatie eindvorig jaar is beland.’

Intraveneuze voeding
Wim Vonk, interim bestuurder en directeur: ‘Het behalen van de GMP-z norm wordt gezie nals een compliment voor alle medewerkers, die zich de afgelopen periode hebben ingespannen om deze erkenning te behalen. De volgende mijlpaal voor ZANOB is dat de apotheek weer intraveneuze voeding gaat bereiden. De Inspectie liet weten dat dit vanaf nuweer mogelijk is.’

Toezicht
ZANOB werd in december 2010 onder verscherpt toezicht gesteld omdat de organisatie niet voldeed aan de landelijke kwaliteitseisen. Dit hing deels samen met de verouderde gebouwen waarin de bereidingsapotheek op dat moment was gehuisvest. Daarnaast kampte ZANOB als geheel met organisatorische problemen en schoot zij tekort in het implementeren van de diverse kwaliteitsnormen, waaronder GMP-z. In de zomer van 2011 werd het verscherpt toezicht weer opgeheven. Voor de IGZ was duidelijk dat de problemen waar ZANOB eind 2010 nog mee kampte, waren opgelost.

ZANOB
ZANOB is een organisatie met verscheidene apotheken die diverse instellingen in Noordoost-Brabant bedient. Zij kent een lange bestaansgeschiedenis. In 1780 werd bij het GrootZiekengasthuis - nu onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis - als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland een ziekenhuisapotheek ingericht. Op dit moment verzorgt ZANOB de geneesmiddelendistributie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch,ziekenhuis Bernhoven in Oss en Veghel, Cello, Reinier van Arkel, Schakelring, VanNeynselgroep en de Zorggroep Elde. Onderdeel van ZANOB is de Jeroen Bosch Apotheek,een 24-uurs apotheek die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevestigd. Er werken 180 medewerkers bij ZANOB. Zij stellen zich ten doel patiënten de beste behandeling met geneesmiddelen te geven en een deskundig partner te zijn in de farmaceutische dienstverlening.


<< 1 >> 

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures