Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Procesorganisatie

Naast de lijnorganisatie is een procesorganisatie ingericht. Per proces is een procesverantwoordelijke benoemd, die in samenspraak met een kerngroep ervoor zorgdraagt dat binnen ZANOB uniform en ‘state of the art’ gewerkt wordt.
We onderscheiden de volgende procesdomeinen:
  • medicatiebegeleiding
  • bereiding (onder meer water en medische gassen)
  • laboratorium
  • voor toediening gereed maken (VTGM)
  • kwaliteit
  • logistiek
  • automatisering
  • opleiding
  • onderzoek
Beleidsproces
ZANOB streeft naar een samenhangend, systematisch en cyclisch verlopend beleidsproces, waarin ook ruime aandacht is voor een integrale benadering van kwaliteit. Daarvoor bestaat een kwaliteitssysteem dat niet alleen gericht is op de dienstverlening, maar ook op het management en het (personeels)beleid. Grondslag is het INK model.

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures