Bent u op zoek naar de Jeroen Bosch Apotheek,
bel dan: 073 553 5999 of ga naar de website.

Missie en Visie

Missie, visie en kernwaarden ZANOB

Missie

ZANOB is “Uw deskundige partner in farmaceutische patiëntenzorg”. ZANOB draagt zorg voor farmaceutische zorg die aansluit bij de behoefte van de aangesloten instellingen en de regio.

Visie

ZANOB levert als “deskundige partner in farmaceutische patiëntenzorg” verantwoorde en doelmatige zorg aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven, Reinier van Arkel groep, Cello, diverse V&VT instellingen en enkele andere organisaties. ZANOB is één van de belangrijke spelers op het terrein van de regionale farmaceutische zorg. De klanten van ZANOB zijn patiënten, cliënten, zorgverleners en management van de aangesloten instellingen. De geboden farmaceutische zorg sluit aan bij de behoefte van de klant. ZANOB richt zich op genees­middelendistributie, medicatie-overdracht, medicatie-veiligheid, laboratoriumonderzoek, en Voor Toediening GereedMaken (VTGM). ZANOB neemt verantwoordelijkheid voor kwaliteit, veiligheid, continuïteit en doelmatigheid van farmaceutische patiëntenzorg, in de instellingen en in de regio.

ZANOB neemt een proactieve houding in, en levert efficiënte zorg door standaardisatie van processen en samenwerking met externe partijen. Maatwerk en "het doen van bijzondere dingen" zijn mogelijk op basis van behoefte; ZANOB maakt hierover individuele afspraken met de klant. ZANOB vormt een uitdagende, transparante en prettige omgeving voor haar medewerkers. ZANOB stimuleert samenwerking en betrokkenheid binnen en buiten de organisatie. De stijl van leidinggeven bij ZANOB richt zich op coaching en ontplooiing van medewerkers. ZANOB zet hen in hun kracht, en stuurt ze op hun optreden en prestaties.

Bijzonder aan ZANOB is dat verschillende apotheken naast elkaar bestaan, en samenwerken onder één koepel. Dat geeft meerwaarde voor de klanten, en voor de regio.

Kernwaarden

-     verantwoordelijk

-     proactief

-     deskundig

-     betrokken
-     klantgericht

 

 

Het laatste nieuwsInloggen STIP

Vacatures